Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3

Thương hiệu: Predator Tình trạng: Sẵn hàng !!!
40.188.000₫ 45.500.000₫

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 sở hữu thiết kế tuyệt vời  đẹp mắt, Dòng Ikon 4 là hình ảnh thu nhỏ của nghệ thuật biểu tượng truyền thống của Mỹ. được xây dựng bằng công nghệ C4 + được cấp bằng sáng chế của Predator, Mỗi chiếc đều được chế tác từ những loại gỗ ngoại lai tốt, những viên đá đẹp và bộ vòng khảm

Số lượng:
0943371998

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3

\Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi-a IKON 4 - 02 Ngọn 314 - 3 | 1Cue.vn

- Hội Những Người Mới Chơi Bi-a :http://bit.ly/1Cuegr

- Tư Vấn Bán Hàng :Nguyễn Hà Khoa (Limited Cues)

- Liên hệ Hotline :0943371998 -0908889110