Combo Giảm Giá Lên Đến 15% Tại 1Cue.vn

1Cue.vn hiểu rằng để giúp cho một cơ thủ từ bán chuyên đến chuyên nghiệp có thể thực sự tự tin xử lý mọi tình huống trong tập luyện cũng như thi đấu thì cần phải đầy đủ cơ thi đấu như phá-nhảy-đánh. Để tiết kiệm chi phí tới 15% cho khoản đầu tư theo đuổi đam mê bạn nên tham khảo những gói combo sau : 


Tầm Giá 4 Triệu :

Bao Cơ :Bao Cơ 2x3 Giá Rẻ

Cơ Đánh :Cơ,gậy Bi-a Bk BF5

Cơ Phá Nhảy :Phá Nhảy O'Min  3 Khúc

Tổng Mức đầu Tư là 4.400.000₫ Giảm 15% còn 3.700.000₫

Tầm Giá 6 Triệu :

Bao Cơ :Bao Cơ 2x3 Giá Rẻ

Cơ Đánh :Cơ ,gậy Bi-a Mit Cues MF7-G 1

Cơ Phá Nhảy   Phá Nhảy O'Min  hoặc có thể thêm 200k lên cơ  Phá Nhảy Bk

Tổng Mức đầu Tư là 6.950.000₫ Giảm 15% còn 5.900.000₫

Tầm Giá 8 Triệu :

Bao Cơ :Bao Cơ 2x3 Giá Rẻ

Cơ Đánh :Cơ,gậy Bi-a-Fury FUDN hoặc FUDP 

Cơ Phá Nhảy   Phá Nhảy O'Min  hoặc có thể thêm 200k lên cơ  Phá Nhảy Bk

Tổng Mức đầu Tư Dao Động Tầm là 8.977.000₫ Giảm 15% còn 7.600.000₫

Tầm Giá 10 Triệu :

Bao Cơ :Bao Cơ Bi-a Fury 2x3

Cơ Đánh :Cơ,gậy Bi-a-Fury FUDN hoặc FUDP 

Cơ Phá Nhảy   Cơ, Universal Cues Seri 115 (Công Nghệ Rỗng)

Tổng Mức đầu Tư Dao Động Tầm là 11.050.000₫ Giảm 15% còn 9.300.000₫