Dịch Vụ Cơ Bi-a Limited Cues | 1Cue.vn

Bảng Giá Dịch Vụ Limited Cues - 1Cue.vn ( Miễn Phí Công Dán,Thay Thế)
KAMUI ( Giá Hãng)   THAY FIP  ( Giá Hãng)
 Vàng 400k  Gậy Club ( Fip BK) 30k
 Đen 450k  Melamite ( South West) 600k
 Clear Vàng 450k  Juma 600k
 Clear Đen 500k  Predator 600k
 Găng 600k  Mezz 600k
 Lơ  600k  Mit (Từ 200k )
Zan  ( Giá Hãng)  BỌC DA  ( chưa can thiệp kích cỡ chuôi)
 Plus ( S,M,H) 500k  Simili ( giả da)  
 Premier 550k  Bò  500k
PREDATOR  ( Giá Hãng)  Kỳ Đà 1000-1500k
 Victory 550k  Bò Tây Ban Nha 1400k
 Lơ 1080 50k(200k)  Chân Đà Điểu 1000k
F1 FRANCE ( Đầu Cơ) 400k  Bụng Đà Điểu 1200k
NAVIGATOR  ( Giá Hãng) CUỐN CHỈ
 Alpha, Black 450k  Ailen ( Irish linen) 350k
 Deep Impact Blue 500k  Ailen Atlas U.S.A 600k
RHINO ( Giá Hãng) CHUỐT CƠ
 Găng  30k  Vệ Sinh 50k
 Găng Hở Ngón 60k  Nhỏ Ngọn Theo Yêu Cầu 200k
Đầu Cơ 45k CÂN CHỈNH TRỌNG LƯỢNG
ĐẦU GẬY PHÁ NHẢY  Predator 300k/ốc
 Rhino Sonic 200k  Mezz 300k/ốc
 Predator 500k  Mit Cues 100k/ốc
 Mezz Sonic 600k  Fury 100k/ốc
 Samsara 700k HotLine :  0943371998 - 0908889110