Dịch Vụ Cập Nhật Ngày 15/1/2019

Bảng Giá Dịch Vụ Limited Cues - 1Cue.vn
KAMUI   THAY FIP
Vàng 400k Gậy Club ( Fip BK) 30k
Đen 450k Melamite ( South West) 600k
Clear Vàng 450k Juma 600k
Clear Đen 500k Predator 600k
Găng 600k Mezz 600k
Lơ  600k Mit (Từ 200k )
Zan BỌC DA  ( chưa can thiệp kích cỡ chuôi)
Plus ( S,M,H) 500k Simili ( giả da)  
Premier 550k Bò  500k
PREDATOR Kỳ Đà 1000-1500k
Victory 550k Bò Tây Ban Nha 1400k
Lơ 1080 50k(200k) Chân Đà Điểu 1000k
F1 FRANCE ( Đầu Cơ) 400k Bụng Đà Điểu 1200k
NAVIGATOR CUỐN CHỈ
Alpha, Black 450k Ailen ( Irish linen) 350k
Deep Impact Blue 500k Ailen Atlas U.S.A 600k
RHINO CHUỐT CƠ
Găng  20k Vệ Sinh 50k
Găng Hở Ngón 60k Nhỏ Ngọn Theo Yêu Cầu 200k
Đầu Cơ 45k CÂN CHỈNH TRỌNG LƯỢNG
ĐẦU GẬY PHÁ NHẢY Predator 300k/ốc
Rhino Sonic 200k Mezz 300k/ốc
Predator 500k Mit Cues 100k/ốc
Mezz Sonic 600k Fury 100k/ốc
Samsara 700k HotLine :  0943371998 - 0908889110