Lớp Học Bi a Cơ Bản Đến Nâng Cao

Do nhu cầu tham gia ham học hỏi,tìm hiểu môn Bi-a ngày càng phát triển mạnh mẽ,Chúng tôi tổ chức khóa học từ cơ bản đến nâng cao giúp các bạn hiểu rõ hơn về bi a như : Kỹ thuật căn bản,luật thi đấu, kinh nghiệm thi đấu ....

`

 

Số Điện Thoại Giảng Viên :  0949050794

- Hội Những Người Mới Chơi Bi-a :http://bit.ly/1Cuegr

- Tư Vấn Bán Hàng :Nguyễn Hà Khoa (Limited Cues)