Cơ, Gậy Bi-a Mezz AvanT

Thương hiệu: Mezz Cues Tình trạng: Sẵn hàng !!!
18.790.000₫ 21.900.000₫

Cơ, Gậy Bi-a Mezz AvanT mang tính cách mạng với Hệ thống tải kép cung cấp khả năng tùy chỉnh trọng lượng và độ cân bằng tối ưu thông qua bu lông khác nhau để điều chỉnh trọng lượng và cân bằng theo yêu cầu

Số lượng:
0943371998

Cơ, Gậy Bi-a Mezz AvanT

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

Cơ, Gậy Bi a Mezz AvanT | 1Cue.vn

- Hội Những Người Mới Chơi Bi-a :http://bit.ly/1Cuegr

- Tư Vấn Bán Hàng :Nguyễn Hà Khoa (Limited Cues)

- Liên hệ Hotline :0943371998 -0908889110

icon icon icon